DK/GB/DE

Del siden

En kort beskrivelse af

hvem vi er og hvad vi gerne tilbyde jer.

En "naturlig" kulturperle det er en flok glade amatører der elsker god musik og med hjælp fra velvillige sponsorer og personer der er med til at gøre det muligt så vi i Kulturperlen kan give Holstebro og andre fra hele landet og uden for Danmark en musikoplevelse af de helt store hver sommer.Overskudet fordeles mellem de frivillige foreninger der hjælper, så de får en god tilskud til deres ungdomsarbejde.

GLAD OG GODT MUSIK GIVER GLADE MENESKER

The "natural" culture pearl is a big amateur of the Elsker god music and has a lot of sponsors, and people who have the opportunity to get a large number of culturepearls can be given to Holstebro and other people from the country and to Denmark. in music levels the big ones every summer. The surplus is distributed between the voluntary associations that help, so that they get a good subsidy for their youth work.

HAPPY AND GOOD MUSIC MAKES HAPPY PEOPLE

Die „natürliche“ Kulturperle ist ein großer Liebhaber der Elsker-Gottmusik und hat viele Sponsoren, und Menschen, die die Möglichkeit haben, eine große Anzahl von Kulturperlen zu erwerben, können Holstebro und anderen Menschen aus dem Land und Dänemark geschenkt werden . Im Musikbereich ebnen jeden Sommer die Großen ab. Der Überschuss wird auf die helfenden ehrenamtlichen Vereine verteilt, sodass diese einen guten Zuschuss für ihre Jugendarbeit bekommen.

GLÜCKLICHE UND GUTE MUSIK MACHT GLÜCKLICHE MENSCHEN

Kulturperlen det er bare os .....